27 januar, 2011

Korrelasjonskoeffisient

Fikk et spørsmål om hvordan man finner korrelasjonskoeffisienten i GeoGebra, du vet, den berømte r-verdien!
Denne verdien bør ligge så nær 1 eller -1 som mulig for at en regresjon skal være best mulig. Du har sikkert sett den dukke opp etter en (vellykket?) regresjon på kalulatoren din. Denne r-verdien er kun definert for lineære regresjoner, så når du også ser den dukke opp på logistiske og eksponentielle regresjoner så skyldes det at det der utføres en lineær transponering først, slik at det kan utføres en lineær regresjon der også. En slik r-verdi har altså ingen mening på kurvetilpasning av f.eks. andregradsuttrykk.
I videoen under ser du hvordan du kan finne r-verdien til en regresjon i GeoGebra.

GeoGebra - Korrelasjonskoeffisient from Øistein Gjøvik on Vimeo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar