30 november, 2008

Matematikkens historie


Dette temaet var noe jeg ikke ofret en tanke da jeg gikk på videregående skole, men som jeg har fått større interesse for etterhvert. For kortfattede innføringer er Wikipedia flott, og matematikkens historie kan man finne en bra artikkel om her: http://no.wikipedia.org/wiki/Matematikkens_historie . Hovedoppgaven min hadde en del innslag av matematisk historie, og jeg har i etterkant også tatt et kurs i temaet, som fjernundervisning ved Høgskolen i Tromsø. Jeg vet ikke om dette (gratis-)kurset fortsatt er tilgjengelig, men materialet er iallfall fritt tilgjengelig på denne adressen: http://www.afl.hitos.no/mahist/. Hele kursmaterialet kan også fås kjøpt i bokform.
Det har også kommet en del bra bøker på norsk om historien til matematikkfaget. Den mest kjente er nok Fermats siste sats, en populærvitenskapelig oversikt over (spesielt) de siste 350 års matematikk, der bakteppet er løsningen av problemet Fermat påstod han hadde et "flott bevis for". Ingen fikk imidlertid rede på dette beviset, og problemet ble faktisk ikke løst før Andrew Wiles i 1994 klarte det.
Andre bøker som kan være verdt å se på er historiebøkene til Audun Holme (http://fm.fagbokforlaget.no/?isbn=82-7674-814-7 ) og en eller flere av bøkene om Niels Henrik Abel og Sophus Lie - våre største matematiske kjendiser her til lands. (Et foranskutt lyn, Abels bevis, Skjulte kodar, Det var mine tankers djervhet).

Andre ressurssamlinger kan du se på her: http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/resources.html. Vi har også vårt eget kurs ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som del av masterprogrammet vårt.

Norsk GeoGebra-institutt er i gang


For litt siden startet Norsk GeoGebra-institutt opp (litt usikker på om det skrives med eller uten bindestrek enda!). Målet er at dette skal bli et samlingspunkt for norske GeoGebra-brukere. Via denne portalen skal man kunne melde seg på kurs i GeoGebra, få info om serfisering, konferanser osv.

http://www.geogebra.no/

16 november, 2008

IKT i utdanning - Wikibøker

Foreløpig er det kanskje ikke altfor mye å hente her, men på adressen http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning finner du såkalte Wiki-bøker (som skrives av brukerne selv) om IKT i opplæringsøyemed.

15 november, 2008

Lærer mindre med mannlige lærere - - Dagbladet.no

Lærer mindre med mannlige lærere - - Dagbladet.no

Vel, vel, det er jo alltids morsomt med oppslag som klarer å hente inn litt engasjement rundt matematikk. Å finne noen årsakssammenhenger som demonstrerer at kvinnelige lærere er flinkere enn mannlige er vel litt snodig.
For eksempel er det uklart hvordan det argumenteres med at de fleste lærerne i grunnskolen er kvinnelige (på lærerstudiet er det en ganske skjev kjønnsmessig fordeling så denne skjevheten ser ikke ut til å endre seg på lenge).

13 november, 2008

NKI-profil


Etterhvert har man også fått en offentlig profil på de ansatte ved NKI, og her er min: http://www.nki.no/pp/oisteingjovik

----------------
Listening to: D-A-D - If I Succeed
via FoxyTunes

05 november, 2008

Repetisjonsoppgaver

Litt morsom regneøvelse! Eller er det en rebus?

http://mathbits.com/caching/geoopencache1.html

Øyemålspillet!


Litt morsomt spill, men jeg er litt usikker på hvordan man avslutter og sammenlikner det... Må man gjennomføre alt tre ganger...?

Uansett, du blir presentert for en figur som du skal gjøre noe med. Dra firkanten til det punktet der du tror den skal være. Du har bare et forsøk, så ikke slipp museknappen før du er fornøyd!

http://woodgears.ca/eyeball/index.html