03 desember, 2012

Å danne seg ut

Vi hadde vinteraktivitetsuke. Ei uke i bitende kulde oppi Vauldalen et sted - med en stor mengde aktiviteter for snø og vinter. Noen få studenter mente dette ikke var verdt pengene, og de fikk snart gjennomslag for sin sak.

Vi hadde tverrfaglige juleverksteder. Jeg vet ikke hvor disse ble av, men de forsvant nok i den mengden av timer som skulle telles, kvantifiseres, utgiftsføres, fraværsføres og hva vet jeg.

Vi hadde andre tverrfaglige temaer som forskjellighet, språk, kommunikasjon, uteskole, estetikk, barn i sorg og krise, etikk - og mange andre.

Vi samarbeidet om å bruke digitale verktøy både SOM en grunnleggende ferdighet, OM en grunnleggende ferdighet og som hjelp  i de forskjellige fagene hvor det er hensiktsmessig å bruke slike verktøy i læringsarbeidet.

Alt dette dreide seg om å se seg selv, læreren, elevene og skolen i en litt større sammenheng enn hva fagets ytterkanter definerte. Eller kanskje man kan kalle det danning. Vi skal tross alt utdanne lærere. Nå har nesten alle disse tingene forsvunnet og det er ikke lenger tid til å fordype seg i et tema, da vi er presset på ressurser og må igjennom ei liste av målbare ferdigheter som kan prøves i form av en vurderingssituasjon. (Noen fra det øvrige skoleverket som kjenner seg igjen?)


Vi har forresten fått et nytt tilbud, ei uke med danning som tema. Det høres ut som et sikkert tegn på at vi bruker for lite tid og penger på nettopp det - danning. Får vi utdanning som ukestema i neste omgang?