10 juli, 2019

Areal og areal

Om du sett eit kvadrat inni eit anna kvadrat så vil arealet av det indre kvadratet endre seg avhengig av kor hjørnene havnar hen. Det kan du sjå på den første figuren under. Du ser nok og at det går an å finne ein største og minste verdi for dette indre kvadratet. Men vil det vere same forhold mellom dei to figurane om ein i staden brukar likesida trekantar? Klarar du å sete opp ei hypotese her? Det neste spørsmålet er sjølvsagt om det blir eit system av dette om ein i neste omgang ser på femkantar (pentagon) og sekskantar (hexagon).