26 april, 2015

Spill: CalQ

CalQ er et spill som trener regneferdigheter uten nødvendigvis å være av typen "drill & kill". Det fins en stor mengde mobilapper og spill som fokuserer på å gi elevene regnestykker som skal løses og sjekkes. CalQ legger det an litt annerledes. Her får du et "target number", et mål som du skal prøve å oppnå. I bildet under er målet -4, og du skal dra fingeren gjennom tallene på rutenettet for å få -4. Røde tall trekkes fra, grønne tall legges til. De blå multipliserer med faktoren som står på dem. En liten inkonsekvent greie her er at når du har 0 (verdien du har så langt er null), så vil f.eks. x2 ikke føre til regnestykket 0 x 2 = 0, men til 0 x2 = 2. Man bytter tydeligvis automatisk fra 0 til 1 når man bruker multiplikasjon først. Kanskje en feil, kanskje er det greit for å unngå at man ganger med null og får null hele tida. 

Hensikten er å få til så mange regnestykker som mulig på den tilmålte tida. Det dukker opp en stjerne rett som det er, dra regnestykket ditt innom denne så forlenges tida du har til rådighet.

Til slutt får du en poengsum (som jeg ikke tør å laste opp til Facebook og twitter...)


Det trekkes ofte fram at den analytiske tilnærmingen til matematikk (det å "plukke fra hverandre", f.eks. ved å spørre "hva slags regnestykke kan gi 4?") at denne tenkemåten kan føre til bredere forståelse for regning og bedre tallforståelse enn den typisk syntetiske tilnærmingen ("hva er svaret på 2+2?"). Kanskje en hårete påstand, men det er klart at det ligger større kognitive krav bak den analytiske enn den syntetiske måten å tenke regnestykker på.


12 april, 2015

Noen digitale ressurser

På masterkurset "Modellering og IKT" ved HiST sin 5-10 lærerutdanning har studentene hatt som et av oppdragene sine å analysere et digitalt verktøy. Oppgaven gikk ut på å ikke ta for seg de aller mest vanlige verktøyene, men lete litt etter noen som var litt mer ukjente. De laget noen rapporter og anmeldelser av disse og de ligger nå på http://digimat.hist.no . Ta gjerne en titt - noen av verktøyene de prøvde er kanskje ukjent for deg også?