16 juni, 2007

Mat og matematikk


Høyre prøver å komme seg på banen i skolepolitikken igjen, denne gang med forslaget om å bytte ut med matematikk. Etter å ved et tidligere tidspunkt å ha stemt høyre, samt faktisk å ha utdannet meg til matematikklærer, burde jeg kanskje reklamere litt for dette oppslaget:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/06/16/503688.html

Det er sannelig ikke greit å vite hva man skal velge. Jeg heller vel til å være litt enig med forslaget om at skolematordningene kan ordnes på annet vis. Matematikkundervisningen har vært skadelidende i norske skoler i årsvis. Forskning viser at nye læreplaner ikke hjelper særlig. Lærerne gjør uansett som de bestandig har gjort, men etter at L97 kom har de iallfall en unnskyldning i planverket - som kan brukes for alt den er verdt. Læreplanene har alltid vært fulle av innhold, både i L97 og LK06. Konservative lærergrupper skylder lett på prosjekttanken i L97 for å unnskylde dårlige resultater. Men når dokumentasjon (tror det er ved UiO, men har ikke referansen) på lærerpraksis viser at aktiviteten i klasserommet er omtrent den samme, så henger det ikke sammen lenger.
Derfor; bruk millionene til å la lærere i matematikk få faglig oppdatering og - aller viktigst - didaktisk oppdatering for å muliggjøre refleksjon rundt egen praksis. Det hjelper ikke å sende kollegiet på et to-timers datakurs og en dag med idemyldring om "spill i matematikk", men det trengs kraftigere skyts.

(Bildet er hentet fra masseutsendte kjede-mails. Ukjent kilde)