14 oktober, 2019

Vinklar

Her er nokre trikantar som heng saman i eit hjørne. Linene som går gjennom punktet C er alle rette. Kva er summen av vinklane som er teikna inn? (Og den eigentlege oppgåva er sjølvsagt om du kan forklare kvifor det blir slik)