10 april, 2012

Gauss’ påskeformel

For ei stund sida kom jeg over Gauss’ påskeformel, altså en formel, eller rettere sagt algoritme, for å regne ut når påskedagen inntreffer.
Vi starter med å velge årstallet vi vil regne ut påskedagen for. Følg så algoritmen:
  1. Divider årstallet med 19. Kall resten for a
  2. Divider årstallet med 4. Kall resten for b
  3. Divider årstallet med 7. Kall resten for c.
  4. Divider (19·a+24) med 30. Kall resten for d.
  5. Divider (2·b+4·c+6·d+5) med 7. Kall resten for e.
  6. Legg sammen 22+d+e
  7. Dersom denne summen er 31 eller mindre, så har du nå direkte fått påskedagens dato i mars måned.
Dersom denne summen overstiger 31, så regner du ut ( d+e-9 ) for å få datoen i april måned.
Påskedagen inntreffer tidligst den 22. mars og senest den 25. april. Skulle du få 26. april, så flytt til 19. april, og hvis du får 25. april så flytter du til 18. april.


Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com Hentet fra Matematiska nedslag i historien (Stig Olsson och Ekelunds förlag AB, 1999)