14 november, 2019

Gloseprøve

Første versjon av gloseprøveprogrammet eg laga for å framtvinge ein viss innsats i heimen. Har etter kvart utvikla dette prosjektet noko, og i tillegg utvida med spansk. Prosjektet under vart nok bruka til å trene på bøying var verk, så vidt eg kan sjå.