06 juni, 2021

Feynman

 For den som er interessert i naturvitenskap er Richard Feynman eit kjent namn. No har hans berømte forelesingar i fysikk vorte publisert i heilskap på https://www.feynmanlectures.caltech.edu/flptapes.html . Det må vel vera eit ganske bra alternativ til sumarens podcast!