11 april, 2018

Store brøkar i Google Docs

Åh, kor mange gongar eg har irritert meg over dei små brøkane som kjem når du brukar Google Docs. Eg veit ikkje heilt om nokon elegant måte å unngå det på, og det er ikkje berre å endre storleiken sånn utan vidare. Men her er ein måte som virka for meg, iallfall: