21 september, 2012

Finn neste ledd i tallfølgen

Tallfølger er tema vi ofte er innom på lærerutdanningen. Det dreier seg om å finne for eksempel det neste tallet i en følge eller et tall langt uti følgen. Til det kan vi bruke rekursive og eksplisitte (direkte) formler, eller vi kan tenke på andre måter. Eksplisitt formel går også under betegnelsen "det vanskeligste vi har på lærerutdanningen!"
Her er en morsom test for å finne ut hvordan du ligger an når det gjelder tallfølger! Hvor mange klarer du?

http://mathtest.idiotworld.com/

13 september, 2012

Google this!

Kopier uttrykket nedenfor og lim det inn i Google!

2 sqrt(-abs(abs(x)-1)*abs(3-abs(x))/((abs(x)-1)*(3-abs(x))))(1+abs(abs(x)-3)/(abs(x)-3))sqrt(1-(x/7)^2)+(5+0.97(abs(x-.5)+abs(x+.5))-3(abs(x-.75)+abs(x+.75)))(1+abs(1-abs(x))/(1-abs(x))),-3sqrt(1-(x/7)^2)sqrt(abs(abs(x)-4)/(abs(x)-4)),abs(x/2)-0.0913722(x^2)-3+sqrt(1-(abs(abs(x)-2)-1)^2),(2.71052+(1.5-.5abs(x))-1.35526sqrt(4-(abs(x)-1)^2))sqrt(abs(abs(x)-1)/(abs(x)-1))+0.9