24 august, 2016

Endringar

Som eg skreiv i forrige post, det vert lite på denne bloggen framover, men no har iallfall kvardagar m.m. endra seg såpass mykje at det kanskje er von lell. I første omgang er det målføret som er endra frå bokmål til nynorsk. Ikkje rare endringa, men det er no okkesom nynorsk eg stort sett pratar så då kan eg vel skriva slik ôg.