17 april, 2007


Slik går det jo når man ikke har forstått Pytagoras-setningen!

14 april, 2007

10 april, 2007

Romantic math

Akkurat et par måneder for seint til Valentinerdagen, men på http://www.romanticmath.de.vu/ er iallfall noen tips til neste år!

Get down with TI-84