17 mars, 2012

Mennesketypen “matematikklærer”

(Innlegg to av fem om studentenes tegninger av den typiske matematikklærer) Se forrige innlegg her.Kjønn
I en statistikk fra årtusenskiftet (http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2003/nou-2003-16/7/3.html?id=370677 ) kan vi se at omtrent tre av fire lærere i grunnskolen er allmennlærerutdannet, og et knapt flertall av disse hadde utdanning i matematikk. Kjønnsfordelingen var nokså lik i ungdomsskolen, mens det i grunnskolen var en forholdsvis stor andel kvinnelige lærere.
Uten unntak har en typisk klasse der denne tegneoppgaven ble gitt, hatt stor overvekt av kvinnelige studenter, gjerne veldig stor - et anslag kan ligge på mellom 60 % - 90 %, varierende fra år til år. Det stemmer også overens med at det er flest kvinnelige lærere i grunnskolen. Jeg spør hvert år om hvor mange som tegnet mannlige lærere, og de fleste rekker opp hånda. Dette misforholdet i seg selv er litt oppsiktsvekkende og overrasker flere av studentene når de ser seg rundt og ser at det i klasserommet stort sett sitter kvinnelige studenter som har tegnet alle disse mannlige lærerne. I løpet av de siste fire årene har kun om lag 10 % av tegningene avbildet kvinnelige lærere. Dette gir et godt utgangspunkt for å diskutere hvordan det kan henge sammen at flest kvinnelige lærerstudenter fører til flest mannlige matematikklærere. Og for den saks skyld, er det nå engang slik at det er flest mannlige matematikklærere? En årsak vi etter hvert har kommet fram til er at de gjerne tegner den siste læreren de har hatt, og det er da gjerne en matematikklærer som de har møtt på videregående skole. Her vet vi at det er overvekt av mannlige lærere.

Framtoning
At man på tvers av klasse og årstall skal få tegninger som de under kan jo få en til å undre seg over hvor sterkt mytene om den typiske matematikklæreren står.

imageimage

Det kan jo tenkes at de faktisk har tegnet den samme læreren, og at denne har gått i like klær ved flere anledinger, men det skal jo godt gjøres. Jeg tror heller det er slik at de har en oppfatning av hvordan den typiske læreren ser ut.
Slike spontane tegninger kan vise sider ved studenters oppfatninger, som man ikke ville fått innsyn i på annen måte. For eksempel har ca. 7 % av de tegnede lærerne klær med tall på. I det virkelige liv kan jeg ikke se for meg særlig mange lærere som faktisk går rundt i klær med tall og symboler på (noen få unntak finnes), så dette henger nok sammen med myten om at man må være “fagidiot” for å i det hele tatt bli matematikklærer.
Videre er en ualminnelig stor del av tegningene lærere med rutete klær (om lag 15 %) og kanskje også vest. Uten å gå i dybden på lærermotens finurligheter kan man merke seg at det i år er en liten nedgang i rutete skjorter på lærertegningene, og det i en tid der rutete skjorter er det som er “in”. Synes elevene at vi lærere følger et helt motsatt motebilde av det reelle?
Ansiktsbehåringen er et moment i seg selv, det viser seg at 40 % av matematikklærere som er tegnet har skjeggvekst, gjerne også bart. (Må her minne om at studentene kommer fra hele landet, men at naturlig nok en stor andel ved vår høgskole kommer fra Trøndelagsfylkene).

 image
Det er også verdt å legge merke til at over 70 % av lærerne er tegnet med briller. Myten om at kloke folk har briller fordi de leser mye, ser ut til å stå sterkt. (Underforstått; matematikklærere er kloke mennesker!)  En mer naturlig forklaring kan være at matematikklærerne ser ut til å tilhøre det eldre segment av lærerstokken.
Andre faktorer som tydeligvis er ment å gi lærerne en uheldig framtoning er dårlig ånde, uheldig påkledning og svetting.

Lynne
Omtrent en femtedel av lærerne er tegnet på en måte som gjør at de framstår som usympatiske. Det kan dreie seg om å lage en fandenivoldsk prøve, latterliggjøre elever som ikke får til eller generelt se aggressive eller sinte ut. Disse usympatiske lærerne gir inntrykk av at det ikke er meningen alle elever skal kunne lykkes i matematikk.

imageimage

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar