22 mars, 2012

Den typiske pedagogikken

Innlegg fire om påtroppende lærerstudenters framstilling av den typiske matematikklærer.

Mange av lærerne som blir tegnet er avbildet med typiske matematikkredskaper. Det kan være ei tavle, en pekestokk eller en kalkulator.

image

At en såpass stor andel lærere skal ha behov for pekestokken (ca. 40 %) kan virke snodig. Jeg kan nesten ikke huske sist jeg så en pekestokk bli brukt i et klasserom. Jeg har vanskelig for å tro at pekestokk-bruken er så utbredt som tegningene indikerer. Ingen har så langt tegnet en lærer med datamaskin og heller ingen tegnet med PowerPoint eller laserpeker heller. Noen vil vel kanskje si at det er et gode, men er det den faktiske virkelighet som framkommer?

image

Kalkulatoren ser ut til å ha hatt sin storhetsperiode og nå har den vel en mer usikker status. Skal man investere i en kalkulator når de fleste har datamaskiner med gratis programvare? Er det viktigere å memorere sekvenser av tastetrykk på en kalkulator enn klikkesekvenser i et dataprogram?

Så godt som samtlige tegninger avbilder en lærer som bedriver frontalundervisning av forskjellig art. Skyldes dette at de er enklest å tegne? Hvorfor er det slik at det å tenke tilbake på skolegangen gir oss bilder av læreren som en presentatør, og ikke som en tilrettelegger eller veileder? Var det ikke dette mange års didaktisk forskning og dertil hørende læreplanrevideringer skulle endre på?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar