08 februar, 2021

Forsøk på embedding av ferdig program

Trinkets frå trinket.io kan og leggas inn som direkte køyrbare, altså slik at ein ikkje ser koden først. Ein kan uansett laste ned ein slik trinket for å kunne bruke det vidare sjølv, om ein vil. I trinketen (det kan umuleg vere eit godkjent ord i Word) nedanfor har eg simulert ein aktivitet frå boka Stokastik, som vi brukar i lærarutdanninga. Du skal trekke kuler frå ei eske, der kulane er x kvite og y raude. Du oppgjør sjølv det totale tal på kuler og kor mange som er raude. Denne kulemodellen/urnemodellen kan til dømas gjerast om til ein terningkastsimulering ved å velgje 600 kuler totalt og 100 raude. Du oppgir om du vil ha tilbakeleggjing og kor stort utval du vil trekkje ut.

24 november, 2020

trinket.io

Nettstaden trinket.io er eit nytt bekjentskap for min del. Eg er relativt ny til dette med python, og var vel på mitt første python-kurs for 3-4 år sida. Når eg har laga program i python har eg derfor bruka ein editor, slik som Anaconda eller Idle. Men no når programmering er lagt inn i matematikkfaget blir ein nødd til å finne løysingar for å gjere dette effektivt med studentar og elevar. Å sete seg inn i alle variantene av editorar ein kan laste ned er keisamt for mange (og ikkje minst komplisert og tidkrevande - det fins MANGE variantar). Ei nettbasert løysing der kven som helst kan skrive kode og få den kompilert er å foretrekke i mange høve, og trinket.io er ei fin side å bruke til dette. Ei anna side som og er populær er repl.it, men den får ein prøve ei anna gong. Ein fin ting med trinket.io er at ein kan embedde slike "trinkets" på ein nettstad, slik som i dømet under, der eg har laga ein kjapp Finbonacci-trinket. Denne er embeddet slik at ein må trykkje på play-knappen for å køyre programmet.

22 juni, 2020

Bubblesort

Programmering er eit av dei nye bekjentskapa i den nye læreplanen. Her er eit lite Scratch-program for å syne korleis ein kan tenkje for å sortere lister i Bubblesort. Når du startar programmet, lages det ei usortert liste på ti tal mellom 1 og 30. Katta og anda les opp påfølgande tal i lista og anda bestemmer så om dei skal byte plass på dei eller ikkje. Når dei har gått gjennom heile lista på denne måten, overlet dei til elefanten å sjekke om lista er sortert.

14 november, 2019

Gloseprøve

14 oktober, 2019

Vinklar

Her er nokre trikantar som heng saman i eit hjørne. Linene som går gjennom punktet C er alle rette. Kva er summen av vinklane som er teikna inn? (Og den eigentlege oppgåva er sjølvsagt om du kan forklare kvifor det blir slik)