24 november, 2020

trinket.io

22 juni, 2020

Bubblesort

Programmering er eit av dei nye bekjentskapa i den nye læreplanen. Her er eit lite Scratch-program for å syne korleis ein kan tenkje for å sortere lister i Bubblesort. Når du startar programmet, lages det ei usortert liste på ti tal mellom 1 og 30. Katta og anda les opp påfølgande tal i lista og anda bestemmer så om dei skal byte plass på dei eller ikkje. Når dei har gått gjennom heile lista på denne måten, overlet dei til elefanten å sjekke om lista er sortert.

14 november, 2019

Gloseprøve

14 oktober, 2019

Vinklar

Her er nokre trikantar som heng saman i eit hjørne. Linene som går gjennom punktet C er alle rette. Kva er summen av vinklane som er teikna inn? (Og den eigentlege oppgåva er sjølvsagt om du kan forklare kvifor det blir slik)