16 mars, 2012

Matematikklæreren

(Post en av fem om oppfatningen av en typisk matematikklærer)

Studenter som tar fatt på en lærerutdanning starter gjerne med litt rigide forestillinger og oppfatninger av hva matematikk er og om hvordan matematikkundervisning foregår. De har tross alt opplevd ganske mange timer i uka i ganske mange år med denne aktiviteten på timeplanen. I flere år har jeg nå stilt de ferske lærerstudentene følgende oppgave:
Tegn en matematikklærer (tidsramme: 10 minutter).

Denne oppgaven er en av de aller første de møter, så vi får en (av lærerutdanningen) forholdsvis upåvirket og spontan illustrasjon av hvordan de ser for seg den typiske matematikklæreren og tilhørende undervisning, og dermed kan den også være informativ for oss i videre dialog med studentene. På de neste sidene skal vi dykke ned i noen av de tegningene jeg etter hvert har samlet, og beskrive noen av tendensene som dukker opp.
Totalt har jeg samlet 275 tegninger, altså ikke store mengder, men likevel nok til å kunne gi en god pekepinn på meningene og holdningene studentene besitter. Jeg skal i de neste postene gi eksempler på tegninger og se hva som går igjen når studentene lager spontane framstillinger av læreren. Følg med! Smilefjes

(Hvordan ville du tegnet en typisk matematikklærer?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar