18 juni, 2011

Et par interessante artikler

Først angående studentene som starter i sine lærerjobber. Her har "praksissjokket" lenge vært et kjent begrep, og det er visstnok mange studenter som får en kort lærerkarriere - både fordi det er enklere å få jobber i andre stillinger, men også fordi de har en utdanning som ikke harmonerer så godt med det som møter dem i skolen. Hvem har fasiten? Skal de akademiske utdanningene vende kappen etter vinden som blåser i skolen? Eller skal skolene endre sin praksis etter hvert som det uteksamineres lærere i nye akademiske tradisjoner?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10087584

Dagbladet har videre en fin artikkel fra Jesper Juul. Han er nok et velkjent navn for de fleste, og det skal jo litt til for å skaffe seg et navn som akademiker som bidrar i populærformidling. I artikkelen refererer han til det vi nå vet, altså det forskning har avdekket om farene ved bruk av dataspill. Som det sies i artikkelen, det er vanskelig å vite om det som skjer skjer på grunn av dataspillene eller om det er trender blant ungdommene som trekkes mot dataspill, slik at spillene ikke er en årsak, men en måte faresignalene kommer til syne på.

http://www.dagbladet.no/2011/06/17/magasinet/jesper_juul/barn/dataspill_and_barn/16960471/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar