30 januar, 2014

Repetisjonsbøker til lærerstudiet

Lærerstudentene spør ofte etter bøker de kan lese ved siden av, helst for å friske opp matematikken de har vært gjennom før. Det fins mange slike bøker, men noen er veldig instrumentelle og gir ikke stort mer enn en oversikt over regler man skulle ha husket. Bøkene nedenfor er egnet til å repetere matematikken for deres egen del. Her er hovedvekt på matematikk og ikke på undervisning og læring.
Hole, A. (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Finnes på http://www.universitetsforlaget.no
Denne boken tar for seg hovedområdene i matematikk (Geometri, Algebra, Funksjoner, osv..) og går gjennom mye av det man trenger for å være lærerstudent. Deler av denne har vi også brukt som pensum på HiST.

Haugan, J. (1996). Matematikk på nytt (1. utgave.). Bekkestua: NKI-forlaget. Finnes på http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1873391&rom=MP
Her får du også en repetisjon av grunnskolematematikken, men mest fra ungdomsskolen og litt mindre fra videregående skole. Boka er ganske kortfattet om hvert tema og legger mest vekt på ferdigheter og trening av disse.

Jensen, O. P. (2009). Matte med teskje. Trondheim: Matematikkforlaget. Hentet på http://www.matematikkforlaget.no/Ny%20design%200912/matteteskje.htm. Denne boka er rimelig stor, men er veldig omstendelig og går gjennom ganske nøye matematikken på videregående skole. Det fins også en variant som heter “Matematikk for lærerutdanningen”.


Hansen, S. (2010). getSmart matematisk Begrepsleksikon. Oslo: Getting Better. Finnes på http://www.getsmart.no/no/products/30
Vi tar med denne boka også, selv om den kanskje faller mellom to stoler. I denne boka samles begreper med formler, figurer og definisjoner. Boka kan være godt egnet til å ha liggende klasserommet eller til å repetere begreper på egen hånd. Den ligger nærmere et leksikon enn ei lærebok.

Jahr, E. (2012), Hvorfor det?
Litt usikker på hvor man kan skaffe denne boka nå, men det ser ut til at forfatteren selv sender den ut for en hundrelapp. Dette er også ei bok skreddersydd for lærerstudenter, med tanke på å avhjelpe situasjonen for de som føler de kan for lite av det de lærte på grunnskolen. Det er hele tiden vekt på forståelse. Derfor er ikke dette boken å gå til om man ønsker mengdetrening (se da hvor som helst ellers :). Jahr identifiserer det som pleier å være vanlige fallgruber i skolematematikken og ser hvordan man kan prøve å forstå hvorfor det endte opp slik. Les omtale av boka i Tangenten 4, 2013.

I tillegg kan man selvsagt lære mye av (nesten) hvilken som helst lærebok i matematikk for grunnskolen eller videregående skole! Passende nivå er at man iallfall har en god bakgrunn i VG1P og VG2P.
Det fins også bøker som bare repeterer det nødvendige uten å gå inn på forklaringer eller demonstrasjoner. Kanskje er det bedre å ha gått gjennom slike enn å ikke ha gjort noe, men uansett vil nå fokus for et lærerstudium være å forstå og å legge til rette for at elevene skal forstå.

Har du andre tips til gode repetisjonsbøker som vanligvis ikke direkte er pensumbøker, så ta de gjerne med i kommentarfeltet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar