30 januar, 2014

Ekstrahjelp i matematikkdidaktikk

Disse bøkene er mer rettet mot matematikkfaget i lærerutdanningen. Her er det både komplette lærebøker og andre bøker som kan hjelpe dere i studiet for å bli bedre matematikklærere.
Bjørnestad, Ø., Kongelf, T. R., & Myklebust, T. (2013). alfa - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 (2. utgave.). Bergen: Fagbokforlaget. Hentet fra http://fagbokforlaget.no/?nbrev&id=1621
Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). Q.E.D. (1st ed., Vol. 1). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, Norwegian Academic Press. Hentet fra http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6505787&rom=MP
Pind, P. (2011). Håndbok i matematikkundervisning.(1. utgave.). Latvia: Cappelen Damm Akademisk. Hentet fra http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6367341&rom=MP

Som vanlig er det supert med tips til flere bøker som kan passe inn i denne kategorien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar