04 desember, 2013

Lærerstudentboktips

Dette har kanskje begrenset nytte for folk, men her er ei liste bøker som jeg anbefalte lærerstudentene som spurte etter noe "annet å lese" i matematikk. Så her er det både repetisjonsbøker, bøker med ting som kan brukes i undervisningen, biografier og alternative pensumbøker.

(Formatet under er litt vilt, så jeg vil dele opp denne etter hvert. Hele lista finnes også på https://docs.google.com/document/d/14MY_mn6Ca4_PLj75UWo3g4uOKe8o9kESOzOLJHGUnXE/edit?usp=sharing .)

Boktips for lærerstudenter i matematikk


Repetisjonsbøker i matematikk
Disse bøkene er egnet til å repetere matematikken for deres egen del. Her er hovedvekt på matematikk og ikke på undervisning og læring.
Hole, A. (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv (4th ed.). Oslo: Universitetsforlaget. Retrieved from http://www.universitetsforlaget.no


Denne boken tar for seg hovedområdene i matematikk (Geometri, Algebra, Funksjoner, osv..) og går gjennom mye av det man trenger for å være lærerstudent. Deler av denne har vi også brukt som pensum på HiST.
*
Haugan, J. (1996). Matematikk på nytt (1. utgave.). Bekkestua: NKI-forlaget. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1873391&rom=MP


Her får du også en repetisjon av grunnskolematematikken, men mest fra ungdomsskolen og litt mindre fra videregående skole. Boka er ganske kortfattet om hvert tema og legger mest vekt på ferdigheter og trening av disse.
*
Jensen, O. P. (2009). Matte med teskje. Trondheim: Matematikkforlaget. Retrieved from http://www.matematikkforlaget.no/Ny%20design%200912/matteteskje.htm
Denne boka er rimelig stor, men er veldig omstendelig og går gjennom ganske nøye matematikken på videregående skole. Det fins også en variant som heter “Matematikk for lærerutdanningen”.
*
Hansen, S. (2010). getSmart matematisk Begrepsleksikon. Oslo: Getting Better. Retrieved from http://www.getsmart.no/no/products/30


I denne boka samles begreper med formler og definisjoner, nesten som i et slags leksikon. Boka kan være godt egnet til å ha liggende  klasserommet eller til å repetere begreper på egen hånd.
*


I tillegg kan man selvsagt lære mye av (nesten) hvilken som helst lærebok i matematikk for grunnskolen eller videregående skole!Idebøker/ressursbøker i matematikk
Disse bøkene inneholder mye forskjellig stoff om matematikk. Oppgaver, nøtter, morsomme fakta, populærvitenskapelige artikler og tips og opplegg til undervisningen dere selv skal ha i praksis (og senere i livet!).
Johnsen, A. L. (2011). Mer moro med matte (1. utgave.). Oslo: Kagge Forlag. Retrieved from http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1044799&b_id=987952
*
Newt, E., & Jørgensen, S. R. (Eds.). (2008). Matematikk med din glede (1. utgave.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3086548
*
Røislien, J., & Nome, M. (2011). Siffer (1. utgave.). Versal. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6178929&rom=MP
*
Tjora, H. (2010). Mattemagi. Kagge forlag. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5506749&rom=MP
*
Mazza, F., & Lhullier, S. (2010). Enigma. Nøtter, gåter og annen hjernetrim (1. utgave.). Vigmostad & Bjørke. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5326277&rom=MP


(Det fins også en Enigma 2)
*
Newth, E. (2002). Tallenes verden. Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Tiden. Retrieved from http://www.gyldendal.no/Barn-og-ungdom/Faktaboeker/Tallenes-verden
*
Lorentzen, L. (2012). hva er matematikk (1. utgave.). Oslo: Univ. Retrieved from http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hva-er-matematikk.html
*
Rossing, N. K. (2007). Den matematiske krydderhylle (7. utgave.). Tapir. Fra http://www.akademikaforlag.no/en/node/274


Denne boka er rene bibelen for de som ønsker å finne ut uventede ting eller artige aktiviteter i matematikk! Massevis av tips til matematikkundervisningen her!
*
Holme, A. (2007). Da matematikken ble til (1. utgave.). Danmark: N.W. Damm & Søn A.S. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1917316
*
Vorderman, C. (2009). Matematikk eLeksikon (Ny utgave.). Kina: Cappelen Damm AS. Retrieved from www.eleksikon.no


Denne boka er ofte å finne i billigboksene på bokhandler rundt omkring. Det er egentlig ei ganske så flott bok og til en 30-50 kroner er det et godt kjøp med mye interessant OM matematikk.
*
Thorvaldsen, S. (2002). Matematisk kulturhistorie (1st ed., Vol. 4). Tromsø: Eureka forlag. Retrieved from http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3247/book.pdf?sequence=1


Dette er ei bok som en gang hørte til et kurs i matematikkhistorie ved Universitetet i Tromsø. Boka er gratis tilgjengelig på lenka over.
*Ekstrahjelp i matematikkdidaktikk
Disse bøkene er mer rettet mot matematikkfaget i lærerutdanningen. Her er det både komplette lærebøker og andre bøker som kan hjelpe dere i studiet for å bli bedre matematikklærere.
Bjørnestad, Ø., Kongelf, T. R., & Myklebust, T. (2013). alfa - Matematikk for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 (2. utgave.). Bergen: Fagbokforlaget. Retrieved from http://fagbokforlaget.no/?nbrev&id=1621
*
Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED (1st ed., Vol. 1). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, Norwegian Academic Press. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6505787&rom=MP
*
Pind, P. (2011). Håndbok i matematikkundervisning (1. utgave.). Latvia: Cappelen Damm Akademisk. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=6367341&rom=MP
*Skjønnlitteratur om matematikk
Her er et utvalg av skjønnlitterære bøker der mye av handlinger dreier seg rundt matematikk.
Brown, D. (2009). Da Vinci-koden (1. utgave.). Bazar. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4747840&rom=MP
*
Enzenberger, H. M. (1998). Talldjevelen (2. utgave.). Drammen: Aschehoug. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=130352
*
Haddon, M. (2003). Den merkelige hendelsen med hunden den natten (1. utgave.). Danmark: Pax Forlag AS. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=7033104&rom=MP
*Biografier
Det fins ikke så mange biografier på norsk om matematikere, og heller ikke så mange biografier OM norske matematikere, men her er noen.
Stubhaug, A. (2004). Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid. Oslo: Aschehoug. Retrieved from http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?rom=MP&tittel=Et%20foranskutt%20lyn&isbn=9788203229701&ept=2&pid=300300
*
Stubhaug, A. (2000). Det var mine tankers djervhet. Matematikeren Sophus Lie. (Første utgave.). 2000: Aschehoug. http://bokelskere.no/bok/det-var-mine-tankers-djervhet-matematikeren-sophus-lie/178224/
*
Stubhaug, A. (2004). Skjulte kodar. Niels Henrik Abel - Ein biografi (1. utgave.). Otta: Det norske samlaget. Retrieved from www.samlaget.no
*Noen på engelsk


Gonick, L. (2012). The Cartoon Guide to Calculus (1st ed.). New York: Harpercollins. Retrieved from http://www.amazon.com/The-Cartoon-Guide-Calculus-Guides/dp/0061689092


Larry Gonick (http://www.larrygonick.com/ ) har laget tegneserier av en hel rekke fag og temaer. Blant annet Calculus (funksjonslære) fysikk, statistikk og verdenshistorie.
*
Gonick, L., & Smith, W. (1993). The Cartoon Guide to Statistics (1. ed.). New York: Harper Perennial. Retrieved from http://www.amazon.com/Cartoon-Guide-Statistics-Larry-Gonick/dp/0062731025/ref=pd_bxgy_b_img_z
*
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar