11 mars, 2011

For mye kalkulator

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4056765.ece

Litt vittig at en artikkel om at man må fokusere på forståelse, altså ikke kalkulatortrykking, blir akkompagnert av divisjonsalgoritmen. Attpåtil en amerikanifisert versjon, ser det ut til. For den vet vi jo at ungene skjønner alt om når de er ferdige med grunnskolen... Kunne ikke artikkelen like gjerne handle om at vi bruker for mye divisjonsalgoritme...?

(Var det ikke en artikkel for ca. 10 år sida der det ble slått opp med krigstyper at halvparten av ingeniørstudentene ved NTNU ikke klarte å dele to tall på hverandre for hånd?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar