30 november, 2014

Nettfunn sist uke

Vanskelig å sammenlikne undervisningsresultater forskningsmessig
http://www.vg.no/forbruker/teknologi/skole-og-utdanning/lite-forskning-paa-laeringsutbyttet/a/23332904/

MOOCs fra store universiteter:
http://www.openculture.com/free_certificate_courses

Matematikksenterets blogg om Hunger Games
http://matematikksenteret.no/content/4639/The-Hunger-Games:-Mockingjay-Changes


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar