02 november, 2014

Funnet på nettet siste uke

Hva kan du bli når du studerer realfag, da tru?
http://hvakanjegblimedrealfag.no/

Leter man på nettet etter algoritmer kan man finne en hel skokk av morsomme, nyttige og unyttige algoritmer. De fleste av dem klarer vi å gjennomskue slik at vi kan fastslå om de virker hver gang eller ikke. Felles for mange er at de er effektive i gitte situasjoner og dårlige andre ganger. Men siden det er tungvint å huske hvilke situasjoner den og den algoritmen passer best i, så har vi holdt oss til å lære få algoritmer - som fungerer så bra som mulig. I senere tid har fokuset vært mer på å unngå algoritmene, men fokusere på forståelsen bak. Det er greit å kunne noen algoritmer for å håndtere hverdagssituasjoner, men i realiteten har vel disse standardalgoritmene hatt et mye større fokus enn hva som er nødvendig. Her er en algoritme som du kan bruke når du skal undersøke subtraksjon sammen med elevene dine.
http://matematikksenteret.no/content/4594/Kan-du-forklare-denne-nydelige-subtraksjonsalgoritmen

En ny type matematisk legeme er visstnok funnet? Igjen?
http://www.iflscience.com/editors-blog/after-400-years-mathematicians-find-new-class-solid-shapes

Er matematikk oppdaget eller oppfunnet? (Ja, som om vi kan svare på det...)
http://ed.ted.com/lessons/is-math-discovered-or-invented-jeff-dekofsky

Ti prinsipper for multimedialæring:
http://ericsnewblog.blogspot.no/

Fra Better explained finner vi en, om ikke ny så iallfall annerledes, forklaring av definisjonen av sinus.
http://betterexplained.com/articles/law-of-sines/

Litt om Abel dukket opp på plusmath
http://plus.maths.org/content/stubborn-equations

Litt depressiv fysikk
http://thedoghousediaries.com/5916

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar