04 november, 2014

Litt mer Desmos

Selv om GeoGebra nok er programmet jeg tyr til for alt i geometri og algebra, så har jeg blitt litt misfornøyd med at det som var et program hvem som helst kom i gang med nå blir mer og mer komplekst. Jeg vet mange foretrakk GeoGebra foran TI-nspire nettopp på grunn av dette. Kanskje kan det være greit å se at det fins alternativer, iallfall om det bare skal noe småtteri til. Ei nettside som har høy popularitet i USA er Desmos, og selv om denne sida i bunn og grunn er en graftegner har den noen egenskaper som er verdt å merke seg. Blant annet hvordan man lager glidere for parametre. Se her:

Desmos gir deg et noenlunde standard grafvindu som du kan gjøre vanlige ting med (skalere, flytte osv).


På menyen øverst til venstre kan du legge til ting, f.eks. funksjoner (som du skal tegne grafen til) eller bilder og tekst. Bilder og tekst kan være nyttig om du skal lage grafen PÅ et bilde, for eksempel.


La oss sette inn det vanlige uttrykket for en lineær funksjon. Når vi skriver y=ax+b så ser vi at det dukker opp noen knapper under mens vi skriver:


Det betyr at vi kan lage glidere for disse parametrene bare ved å klikke på knappene det står a og b på. (Eller "all" for å lage glidere for alt på en gang.)


Grafen til funksjonen tegnes med en gang - glidebryterne settes inn automatisk. Så lett er det å lage et interaktivt arbeidsark til å undersøke stigningstall og konstantledd med.
Du kan også klikke på tannhjulet til høyre for å se at du kan velge intervall på gliderne og farge på grafen.GeoGebra var kjempelett på slike ting før (og er det fortsatt), men lurer på om ikke dette var enda enklere! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar