14 november, 2013

Zotero: Å sette inn en referanse i Word

Skrev nettopp litt om å komme i gang med Zotero, et kjempeflott og gratis verktøy til å holde styr på referansene dine. De fleste referanseprogrammer har nok mye felles, og noe av det mest nyttige disse programmene kan gjøre er å koble seg til tekstbehandleren din. Jeg har brukt Word nedenfor, men OpenOffice skal også ha en plugin for Zotero.
Hvis du installerer Zotero vil du nemlig se at det dukker opp et tillegg i Word:


Dette tillegg gir deg muligheten til å styre Zotero-referering mens du bruker Word. Knappen til høyre heter "Insert citation", og det er her du klikker for å sette inn referanse til en av artiklene i databasen din. Første gangen du gjør det blir du bedt om å velge format for referanselisten. Det fins mange forskjellige, men den vanligste for mitt felt er APA6th, altså en standard fra den amerikanske psykologiforeningen.


Så kan vi begynne å jobbe med dokumentet. Sett markøren der du ønsker det skal være en referanse og velg Insert Citation fra Zoterotillegget.

Skemp hadde tre treff i min artikkelsamling.
Du vil da få en tekstboks som du kan bruke for å søke gjennom artikkeldatabasen din. Skriv inn ord i tittelen eller forfatternavnet og du kan så velge artikkelen du skal referere til. Når du har valgt artikkel kan du også klikke på referansen på nytt for å velge å spesifisere hvilke sider i denne du vil referere til, som under.


Når du har brukt referanser i teksten din ønsker du sikkert å lage en referanseliste til slutt. Da klikker du på Insert Bibliography:

Da vil alle referansene du har brukt i dokumentet dukke opp automatisk i ei alfabetisert liste helt til slutt i teksten din. Ganske pent!

Dokument med en referanse i teksten og litteraturliste nederst.
Skal avslutte denne runden med neste post, om å lage pensumlister på en enkel måte i Zotero, ved hjelp av etikettene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar