15 november, 2013

Zotero: Pensumlister

Zotero er veldig nyttig til flere ting, og her skal jeg vise hvordan du kan lage litteraturlister av forskjellig slag. Hvis du er flink til å tagge, eller sette merkelapper, på referansene dine, så kan du bruke dette i mange år for å finne fram gamle pensumlister og for å lage nye til kursene du har. Alle referansene dine har Info, Notater, Tagger og Relatert knyttet til seg. Info er det som du fyller inn av nødvendig info for å i det hele tatt kunne finne igjen eller bruke referansen. Forfatter, tittel, type, språk, ISBN om du orker det, utgiver og årstall osv.
Notater kan du skrive inn tanker du har omkring artikkelen, og der har jeg nok syndet litt selv - det er sjelden jeg tar meg tid til å reflektere om en artikkel og iallfall ikke skrive det ned. Det burde jeg så absolutt ha gjort for jeg vet det ville vært nyttig!
Under relatert kan du koble den til andre artikler, men det som jeg vil fokusere på her er Tagger. 

Tagger fungerer på samme måte her som på twitter, facebook osv. Du gir en artikkel en merkelapp for å si hva den handler om, men jeg har også hatt stor nytte av å sette merkelapper med hvor de har blitt brukt. For eksempel brukte vi Algebra för alla i Matematikk 1 høsten 2012 og vi skal bruke den i Matematikk 1 våren 2014. I tillegg har jeg markert den med algebra, funksjoner og variable, som er begreper jeg ofte trenger referanser om. 

Senere kan jeg da klikke på Matematikk 1 V2014-taggen i Zotero sin etikettsky og få listet opp alle artiklene som er pensum det semesteret:
Etikettene i Zotero
Resultatet blir at artiklene som hører til pensumet listes opp.

For å få dem i et utskriftsvennlig format må jeg lage en bibliografi av disse. Jeg merker alle sammen, høyreklikker og velger "Lag bibliografi fra valgte elementer".


Da får jeg muligheten til å igjen velge stiler (går alltid for APA!) og hvordan jeg vil eksportere dette. Jeg velger utklippstavle.

...for da kan jeg lime de rett inn i denne bloggposten. Og da blir det slik:


Bergsten, C., Häggström, J., & Lindberg, L. (1997). Algebra för alla. Göteborg: Nämnaren NCM Göteborgs universitet.

Birkeland, P. A., Breiteig, T., & Venheim, R. (2012). Matematikk for lærere 2 (5th ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Kaput, J. J., & Blanton, M. (2001). Algebraifying the elementary mathematics experience, Part I: Transforming task structures. In H. Chick, K. Stacey, & J. Vincent (Eds.), The future of the teaching and learning of algebra. (Vol. 1, pp. 344–351). Melbourne, Australia: The University of Melbourne.

Mason, J. (1996). Expressing generality and roots of algebra. In N. Ednarz (Ed.), Approaches to Algebra. (pp. 65–86). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Petersen, V. B., & Tvete, K. S. (2010). Tallfølger og figurtall. In I tallenes verden (p. 20). Bergen: Caspar Forlag AS.
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). DELTA.  Fagdidaktik. (1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar