02 desember, 2011

Kastet bort lesinga!

(Bilde fra http://www.wishes7.com)
Her på huset (lærerutdanningen på HiST) sitter mange av oss opptatte med eksamensforberedelser. Det gjelder både ansatte og (forhåpentligvis) studentene. Det er rart hvor mye arbeid som går med til å lage en eksamen. Først skal man lage oppgaver, og det må kontrolleres at disse faktisk kan løses med de midlene man rår over ved å ha lest det oppsatte pensum. Videre bør det være slik at oppgavene ikke bør overlappe slik at man viser samme oppnådde kompetanse ved å løse flere av de. Ikke at dette er noe krav, men det blir meningsløst hvis man skulle svare med samme kunnskap på flere oppgaver. Oppgavene bør (etter min mening) ikke være så ulike andre oppgaver at de byr på store overraskelser, og de bør heller ikke være så like tidligere gitte oppgaver at man kan overføre en løsning til en ny oppgave uten noe arbeid involvert.
Så kommer det formelle, med at det skal lages sensorveiledninger, det skal utarbeides oppgaver på nynorsk og bokmål, og for å ikke stille seg selv for laglig til for hogg bør språket være både godt og ikke tvetydig i oppgavene.

VG hadde i går et artig oppslag (vel, ikke ha-ha-artig for de involverte, men likevel) om eksamensoppgavene fra BI som ble utdelt med løsningen allerede markert.  Nå kan en for det første mene hva en vil om multiple choice-eksamen. Jeg har sett mange eksempler på slike oppgaver som er like gode som "tradisjonelle" oppgaver - men det krever mye arbeid å utarbeide de. Og det at man får løsningene servert sammen med oppgavene - vel, man kan smile litt av det, men i jungelen av dokumenter man sender fra seg som vedlegg til et intetanende eksamenskontor er det fort gjort å blingse på eksamenH012v1.docx og eksamenH012v1l.docx. Et øyeblikks uoppmerksomhet og vips er feil fil på vei. De ansatte med ansvar for å avvikle eksamen og trykke oppgaver kan ikke nødvendigvis lese tankene til de som har utformet eksamen, og vi forventer vel ikke at de skal oppdage feilen der. Menneskelig svikt, som de sier i VBG-artikkelen.


En av studentene klarer imidlertid å gi meg litt frysninger, da vedkommende sier at lesingen var bortkastet. Dette da eksamen ikke blir avholdt på nytt før det har gått noen måneder. Mener denne studenten altså at alt det som blir gjort innenfor høyere utdanning kun har en varighet på noen måneder? Vi husker vel alle at det var en del prøver vi pugget til, fikk godt resultat, for så å ikke klare å reformulere noe som helst av det uka etter på. En slik aktivitet fra den verdenen vi kalte skole, og som fant sted mellom ni og tre i ukedagene, var selvfølgelig meningsløs. Hvis det man foretar seg ikke skal ha som mål å utvikle oss så er det muligens på tide å tenke litt annerledes. Jeg håper studenten med uttalelsen i VG-artikkelen ikke snakker på vegne av mange på BI.

Kunnskap er lett å bære, sa mamma og pappa bestandig. (De snikene, det var først etter at jeg fikk slått fingrene i Google, at jeg innså at dette var en oversettelse av  det latinske Ars est portanti leuis vber ea sed egenti, et ordspråk fra den danske, litt mystiske ordspråksamleren Peder Laale.)

Man burde nok omforme til Kunnskap er lett å bære, men vanskelig å putte i sekksn!

Uansett, eksamener som blir forskriftsmessig avholdt må etter hvert sensureres. Igjen er det nok vanskelig å se for seg hvor mye arbeid som ligger bak. Oppgaver skal samles inn og distribueres. Til faglærere og eksterne sensorer over det ganske land. Og DA først begynner arbeidet som for oss ansatte har en frist på tre uker i hvert fag. Nattarbeid og lange dager før det omsider blir samtaler med sensorer om mange (om ikke alle) oppgaver for at man skal være så rettferdig som mulig. Nei, det hadde nok vært enklere å rette litt annerledes. Eventuelt ta sjansen på å lage multiple choice-eksamen :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar