30 november, 2008

Matematikkens historie


Dette temaet var noe jeg ikke ofret en tanke da jeg gikk på videregående skole, men som jeg har fått større interesse for etterhvert. For kortfattede innføringer er Wikipedia flott, og matematikkens historie kan man finne en bra artikkel om her: http://no.wikipedia.org/wiki/Matematikkens_historie . Hovedoppgaven min hadde en del innslag av matematisk historie, og jeg har i etterkant også tatt et kurs i temaet, som fjernundervisning ved Høgskolen i Tromsø. Jeg vet ikke om dette (gratis-)kurset fortsatt er tilgjengelig, men materialet er iallfall fritt tilgjengelig på denne adressen: http://www.afl.hitos.no/mahist/. Hele kursmaterialet kan også fås kjøpt i bokform.
Det har også kommet en del bra bøker på norsk om historien til matematikkfaget. Den mest kjente er nok Fermats siste sats, en populærvitenskapelig oversikt over (spesielt) de siste 350 års matematikk, der bakteppet er løsningen av problemet Fermat påstod han hadde et "flott bevis for". Ingen fikk imidlertid rede på dette beviset, og problemet ble faktisk ikke løst før Andrew Wiles i 1994 klarte det.
Andre bøker som kan være verdt å se på er historiebøkene til Audun Holme (http://fm.fagbokforlaget.no/?isbn=82-7674-814-7 ) og en eller flere av bøkene om Niels Henrik Abel og Sophus Lie - våre største matematiske kjendiser her til lands. (Et foranskutt lyn, Abels bevis, Skjulte kodar, Det var mine tankers djervhet).

Andre ressurssamlinger kan du se på her: http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/resources.html. Vi har også vårt eget kurs ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som del av masterprogrammet vårt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar