16 november, 2008

IKT i utdanning - Wikibøker

Foreløpig er det kanskje ikke altfor mye å hente her, men på adressen http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning finner du såkalte Wiki-bøker (som skrives av brukerne selv) om IKT i opplæringsøyemed.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar