15 november, 2008

Lærer mindre med mannlige lærere - - Dagbladet.no

Lærer mindre med mannlige lærere - - Dagbladet.no

Vel, vel, det er jo alltids morsomt med oppslag som klarer å hente inn litt engasjement rundt matematikk. Å finne noen årsakssammenhenger som demonstrerer at kvinnelige lærere er flinkere enn mannlige er vel litt snodig.
For eksempel er det uklart hvordan det argumenteres med at de fleste lærerne i grunnskolen er kvinnelige (på lærerstudiet er det en ganske skjev kjønnsmessig fordeling så denne skjevheten ser ikke ut til å endre seg på lenge).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar