08 februar, 2017

Hans Rosling (1948-2017)

I går, 7. februar 2017, døde Hans Rosling. Han blei svært godt kjent og mykje omtala dei seinaste åra for å ha drive framifrå pedagogisk virksomheit.Mange har nok sett innlegga hans på facebook og andre media der han ofte gjer reie for samanhengar i verda, til dømes mellom helse og økonomi. Ofte er nok ikkje verda slik ein får inntrykk av via vanlige mediakanalar. I dag kan vi lese om at han hylles for framragande folkeopplysing. Her er ein av hans kjende TV-opptrinn: 


Hans Rosling var ein av grunnleggjarane av Gapminder, ein kjemperessurs med statistiske data. Her er eit døme på korleis ein (kanskje i undervising) kan bruke denne ressursen til å vise korleis helse og rikdom heng saman: www.bit.ly/11rv4NV.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar