02 mai, 2014

Coggle

Å organisere tankene sine er ikke lett. Jeg har prøvd flere metoder for å organisere tenkningen min, og her skal jeg vise en av de jeg liker best for tida.
Jeg har ofte brukt tankekart for min egen del, og de siste årene har jeg på slutten av hvert semester gått gjennom semesterets pensum sammen med studentene og laget et tankekart sammen med dem. Det er vanskelig for meg å si hvor nyttig det er, men jeg ser at mange tar med seg teknikken videre, etterlyser en oppsummering av denne typen året etter - og sier generelt at de synes det er nyttig. Noen får også inspirasjon til å bruke det med elevene sine i praksisperiodene. Det enkleste har riktignok vært å dele ut A3-ark til studentene så de kan gå amok av kreativitet med tusjer, mens jeg selv tegner på datamaskin. Slik kan jeg lett dele med de som ikke var der, og også endre i etterkant. Og arkivere til senere år. Noen av studentene har også valgt å bruke digitale tankekart.
Jeg har prøvd programmer som MindMeister, Mind42, Xmind og Freemind. Ved HiST har vi i tillegg lisens på MindManager. Det fins også varianter for nettbrett, til og med for telefon, men jeg har ikke fått prøvd disse. Jeg ble imidlertid ganske overrasket over appellen til Coggle (coggle.it) da jeg prøvde det første gangen. Dette tankekart-programmet kjøres i nettleseren din (slik som de fleste andre nevnt over), men ser likevel litt annerledes ut.


Du har større frihet til å trekke greinene rundtomkring for å lage den layouten du selv vil. Og det er lett å fargelegge grener i de fargene du vil ha.

Klikk på ei grein og kontekstmenyen for fargevalg kommer opp. I tillegg til det layoutmessige er det et par egenskaper jeg har begynt å like spesielt godt i Coggle. For det første kan du legge in LaTeX-koder i tankekartet. Det betyr at YES! Vi kan putte inn matematikk i et tankekart!


Koden som skal settes inn er stort sett vanlig LaTeX-koder som de fleste som jobber innenfor realfagene kan være mer eller mindre kjent med. Forskjellen er at man må starte uttrykket med \\( og avslutte det med \\). Mellom der kan man skrive vanlig LaTeX. For å skrive gunstige delt på mulige, som på bildet over, skriver man \\( \frac{gunstige}{mulige} \\).

Man kan også sette inn bilder og lenker til nettsteder i tankekartet sitt. Noen ganger lenker jeg opp til artiklene fra it's learning, slik at studentene kan være pålogget der og havne direkte på de relaterte artiklene eller aktivitetene.
En annen stilig mulighet er at man kan lenke tankekart sammen. Slik kan man lage flere nivåer av tanker.


Her har jeg klikket på en grein, "emne", og fått menyen som plassert på sirkelen over. Øverst har vi et snodig tegn som sier "move branch to Coggle". Trykker vi på den så kappes hele denne greinen av og lagres som et helt nytt tankekart. Det vil da fungere slik at når du seinere trykker på greina "Emne" så lastes det nye tankekartet inn. Slik kan vi unngå at det blir altfor mye informasjon på ei side. 
Coggle kan kobles automatisk til Google Disk, slik at det er lett å dele tankekartene dine med andre, lett å ha de tilgjengelig sammen med de andre Google-greiene dine og greit å finne de igjen. 

Anbefaler deg å teste ut coggle.it 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar