07 mai, 2014

Boktips: Tall forteller

Tall forteller er skrevet Jo Røislien og med Kathrine Frey Frøslie som medforfatter. Begge er statistikere. Jo Røislien er kanskje mest kjent for folk flest fra TV-serien (og boka) Siffer, som gikk på NRK. (Du kan se serien på nett-TV her: http://www.nrk.no/skole/programdetalj?topic=nrk:program/siffer .)

I Tall forteller går forfatterne gjennom de mange ulike måter man kan foreta undersøkelser på, som f.eks. spørreundersøkelser eller andre empiriske datainnsamlinger. De forskjellige typer undersøkelser blir kategorisert og sortert og vi kan lese om hva som kjennetegner disse. Her finner vi faguttrykk som deskriptiv statistikk med en variabel, kontinuerlige variable osv.

Boka er lagt opp nesten uten matematikk, og det kan kanskje virke rart for noen. Ikke en gang hvordan man regner ut gjennomsnitt blir vist fram for leseren, men det legges vekt på å tolke resultatene og å tolke beliggenhetsmål som gjennomsnittsmål og median og spredningsmål som bredde og varians.

Som sagt, det kan virke rart å snakke om alle disse begrepene - som egentlig har ganske lange matematiske utregninger hengende ved seg - uten å ta de med. Men det som gjør denne boka ganske original er at det hører med en app som gjør akkurat dette. Denne kan du laste ned gratis på https://play.google.com/store/apps/details?id=no.tallforteller.app. Her kan du sette opp dine egne spørreundersøkelser og få ut dataanalysene veldig lett. Boka gir eksempler på hver eneste type undersøkelse og viser hvordan du bruker appen for å samle og analysere data. Tøft.

Jeg vet ikke helt hvem denne appen egentlig passer best for. For den som skal gjøre seriøse undersøkelser blir det nok litt for light. For elever blir den kanskje utilgjengelig, dersom disse ikke har tilgang til telefoner eller nettbrett. Det er mulig P-kursene i videregående skole er midt i smørøyet her, selv om det i VGP selvsagt også hører med en del regning når man jobber med dette stoffet.

Selv om jeg kjenner til de undersøkelsestypene som gås gjennom er det fint å få veldig enkle eksempler på hver type, samt å se eksempler som sannsynligvis vil være av interesse for unger og ungdommer. Blant eksemplene kan vi finne en undersøkelse som illustrerer Bivariat analyse: to grupper med kategoriske binære data. Det høres jo ut som en munnfull, men undersøkelsen tar for seg hvordan man kan bruke appen og statistikken til å undersøke om det er VG eller Dagbladet som er den mest tabloide avisen. Selve undersøkelsen går ut på å telle over tjue forsider og notere i appen hvor mange av forsidene som inneholder ordene "du", "deg" eller "din".
Etter undersøkelsene nevnes det hvilke andre typer spørsmål du kan få svar på med samme teknikk, og i dette tilfelle kan vi bruke framgangsmåten om vi ønsker å finne ut om foreldrenes musikkinteresse påvirker om barn spiller i skolekorpset eller om speiding er like vanlig blant gutter og jenter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar