07 oktober, 2013

Lærerløftet

Vi får håpe lærerløftet blir bedre enn mullahløftet.

Steffen Handal la ut dette bildet på twitter i kveld. Og her finner vi regjeringens planer for lærerløfting: https://twitter.com/Alltid_uansett/status/387284282525245440/photo/1

Jeg er sikkert i overkant kritisk nå, for det er da mye positivt i de ordene som står her. Leser man tankene for lærerløfting slik de står så er det jo nesten umulig å tenke at dette kan gå galt! Så dette er kun ærlige spørsmål jeg ønsker svar på, uten noe politisk farging av begrunnelser eller baktanker med dette løftet.

- 10 000 lærere (det er mange! (_Er_ vi så mange?)) skal løftes i matematikk. Nå sliter vi med å finne nok personell til lærerutdanningene fra før, og det er sikkert bare å glemme ønsket man før hadde om å ansette kun folk med førstekompetanse. Det ser ikke til å være mulig å finne nok høgskolelektorer, sånne halvstuderte røvere som meg, engang. Vil det finnes nok til å håndtere disse 10 000 ekstra "studentene" i løpet av fem år? Hvis dette skal være mulig kan det hende det kun er snakk om todagerskurs i andregradslikninger eller grunnleggende ferdigheter og det har vel aldri sett ut til å gi særlig effekt før.

- Forenkle tilgangen til digitale ressurser... Nå har vi del&bruk... vi har x antall arkiverte fag i it's learning... vi har NDLA... ... og snart kommer vel Khan academy på banen i norsk grunnskole også (for videregående og høyere utdanning har vi allerede det meste dekket opp på engelsk). Snakker vi bare matematikk kan vi gå til DVMMatematikksenteret eller matematikk.org...eller...eller... ja, du skjønner. Er problemet at tilgangen er for vanskelig? Hvert eneste læreverk har vel i tillegg sine egne ressurser? Skal det bli slik at det skal være en akademisk kanon for alle lærere, alle skoler skal undervise på samme måte, med det samme materialet, med de samme hjelpemidlene... eller hva menes egentlig med dette? Skal de allerede eksisterende kildene og ressursene strømlinjeformes, sorteres eller kastes?

- Masterutdanning er vel og bra. Vil vi klare å fordele studentene inn på ønskede masterutdanninger slik at vi får noenlunde representative antall fra de forskjellige fagene? Hvordan sikrer vi at det blir nok mastere i kroppsøving og matematikk og alle de andre fagene, med fokus på utdanning? Og vil det bli slik at man MÅ ha en slik master for å undervise de aktuelle fagene? Skal disse masterne kun få status som ressurspersoner?

- Hvis alle lærere på første trinn skal ha fordypning i matematikk vil det også bety en stor satsing på 1-7-utdanningen ved lærerhøgskolene. Vil det finnes nok folk ved høgskoler og universiteter til å håndtere dette?

- Til sist lurer jeg også på hva en lærerspesialist er, men det får vi nok tidsnok vite :)

Jeg spør fordi jeg ikke vet - og jeg regner med noen vet. Kanskje er det enkle svar som har framkommet i en eller annen debatt jeg ikke har fått med meg.

EDIT: Det er ikke bare i høyere utdanning det er vanskelig å finne ansatte. Vi vil mangle rundt 9 000 lærere innen 2020. Det er ikke så lenge til. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10135961

EDIT 2: Også Høgskoleavisa er bekymret. Også for at ikke barnehager blir nevnt i denne satsinga til regjeringa. Ved vår avdeling ville 2 av 3 ikke kommet inn på lærerstudiet. (Faksimile fra Høgskoleavisa 12/2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar