16 juni, 2012

Stemningsrapport etter eksamen, del II

Følte for å følge opp rapporten fra muntlig eksamen, men en liten oppdaterng:


Etter at eksamen, der studentene blant annet har uttalt seg om de sju forskjellige båndmønstrene vi ser (seks av) over, kom det for en dag at ikke alt hadde vært en dans på roser under eksamensavviklingen.Min gode kollega Hans Kristian har lagt seg til en svært krevende sensor-stil, noe som har gått ut over den fysiske helsa hans. Mye  gnukking av albuer på eksamensbordet i fire dager har ført til intense brannsår på begge armer.
Verneombudet har sett på saken, men stilte seg undrende og var maktesløs.
Vi ønsker god bedring og gir et tips med på veien til alle andre sensorer. Skulle dere komme ut for en liknende eksamensulykke er det nok ikke Compeed som er det beste botemiddelet.

1 kommentar: