26 juni, 2012

Funksjonsplotter

En funksjon ser vi ofte som en strek som blir tegnet ved hjelp av et funksjonsuttrykk. Det kan gjerne drukne litt, det at grafen egentlig er en samling av punkter der det er bidrag fra både en uavhengig og en avhengig variabel. I appleten under har jeg tegnet den uavhengige variablen (den valgfri) med grønt, og den avhengige (ikke valgbare) variablen med rødt. Grafen framtvinger seg selv og er tegnet i rødt. (Dette må ikke tolkes politisk!)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.5 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar