31 juli, 2012

En likevel ikke så original ide...

Etter å ha tapt og vunnet Wordfeud litt om hverandre ble det snart interessant å finne liknende spill for mobiltelefonen. Aktuelle varianter var f.eks. Rumble, Mindfeud og Words with friends. Så avhengighetsskapende som disse spillene er, tenker man fort: her burde ikke veien til å introdusere litt matematikklæring være lang. Men hvordan lage et matematikkspill som ikke bare lærer deg algoritmer på andre måter eller lager en kvasiproblematikk for å lure inn litt matematikk i kunstige situasjoner? For slike fins det mange av!

Ideen var å lage et Rumblespill, der man i stedet for å danne ord danner regnestykker. Altså ikke svarene på regnestykker men spørsmålene. Undervisning og lærebøker er ofte veldig fokusert på svarene. Vi kan fort trene oss opp til å gjenkjenne 5 +3 og parere med at det blir 8. Men vi kan komme dypere inn i tallforståelsen ved å gjenkjenne 8 og så parere med hvilke regnestykker som vil gi svaret 8. F.eks. 5+3, 4+4, 7.5 + 0.5, 24/3 osv... Det er litt mer krevende men desto mer viktig. Og også litt vanskeligere å skulle lage et bra spill med... I tillegg får vi en bonus med at man kan få en bedre forståelse av likhetstegnet. Man har sett at mye jobbing med regnestykker på formen "2+5 = " fører til at ungene ser på likhetstegnet som noe som betyr "dette blir...". Mens det riktige heller burde vært "er det samme som". Likhetstegnet har ingen retning og det er essensiell kunnskap når man skal lære om algebra og likninger på et senere tidspunkt.
Det er ganske interessant at bare det å se på venstre side av likhetstegnet - eller det å gå over fra syntetisk (sette sammen) til analytisk (dele opp) tenkning - fører til at vi i en viss grad skifter fra å lære utenat til å heller undersøke og forstå.

Vel, ideen om et sosialt rumbleliknende spill har tydeligvis andre tenkt før meg, som f.eks. bloggeren på I Want to Teach Forever:  http://www.teachforever.com/2012/07/the-game-that-will-save-zynga-and.html . Ikke nok med det, det viser seg at spillet allerede har blitt laget og er tilgjengelig på Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathtest.activity&hl=en . Spillet er nesten irriterende likt det jeg så for meg :)

Hensikten er at man på ett minutt skal ha nådd så mange måltall som mulig. På bildene til venstre ser vi at måltallet først er 13, så gjelder det å trykke på tall som tilsammen blir 13 (det er ikke så lett når klokka går!). Neste måltall er 16. Vanskegraden kan settes veldig fleksibelt på et spill som dette, ved å bytte ut måltallene og tallene man kan velge i. I tillegg kan det gis mer poeng jo flere tall man velger.

Bildene er hentet fra Androidversjonen av spillet. Jeg vet ikke om det samme finnes i Appstore.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar