24 februar, 2010

Trigonometriske funksjoner

Dette er vel en ganske vanlig og klassisk applet, så jeg tenkte det var behov for å lage en versjon i GeoGebra for bloggen også.
Ved å dra punktet P rundt på enhetssirkelen får vi dannet de tre vanligste trigonometriske funksjonene. Vinkelen $\alpha$, mellom x-aksen og vinkelbeinet gjennom origo og P, settes av i radianer på x-aksen. På y-aksen får vi tilsvarende avstanden bort til x-aksen, y-aksen, (henholdsvis $sin\alpha$ og $cos\alpha$) samt $tan\alpha$. (den røde linjen).
Tenk over:
Hvorfor er den røde linjen lik $tan\alpha$?
Hvorfor er sinus og cosinus "like", bare forskjøvet?


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


En større versjon kan du åpne i GeoGebra ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar