28 desember, 2008

Mariah Carey skjønner ikke Einstein - kjendis - Dagbladet.no

Mariah Carey skjønner ikke Einstein - kjendis - Dagbladet.no

Joda, man kan ha det morsomt med at Mariah Carey ikke kan sin Einstein. Jeg tror ikke jeg (eller Einstein, hvis han hadde levd) kan min Mariah Carey heller, men det er ikke så farlig. Poenget her er at Mariah ikke skjønner forskjellen på "i andre" og "ganget med 2". Forsåvidt en feil som mange av oss er i stand til å gjøre dersom vi ikke hadde kunnet dette godt nok i utgangspunktet. Dagbladet går riktignok et skritt lenge ved å si at Mariah ikke skjønner Einstein. Nå er det vel nesten ingen andre heller som skjønte Einstein, og ikke han selv engang, i følge eget utsagn. Jeg kunne godt tenke meg å se Dagbladet prøve å forklare hvordan masse kan ses på som energi, hvis man bare ganger massen med konstanten som er kvadratet av lysfarten...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar