26 juli, 2008

Latex Math Symbols

Latex Math Symbols

Dersom du bruker Word 2007 (eller noen eldre og mer "profesjonelle" LaTeX-editorer) så kan det være hendig å vite kodene for de mest brukt kommandoene. Denne siden befinner seg vel på Universitetet i Bergen, og inneholder de mest brukte kommandoene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar