24 august, 2013

Skapt for å deles

Et Googlesøk viste at dette var gammelt nytt, men det slo meg ikke før inntil nylig at sjokoladen som er skapt for å deles, altså SMIL, inneholder 13 biter, altså et primtall. Slagordet må derfor byttes til "SMIL - skapt for å deles med enten 12 eller ingen andre. Ellers må du dele opp bitene."

1 kommentar: