29 oktober, 2006

Deal or no deal

Dette TV-showet har fått masse omtale og har vært til dels ganske spennende, etter min mening. Det går også an å sette seg ned med kalkulatoren og finne ut hva man bør gjøre på dette TVprogrammet dersom man er deltaker. Bottom line er vel at man skal griseflaks OG is i magen samtidig.

Strategier finner du her: http://en.wikipedia.org/wiki/Deal_or_No_Deal_Game_Strategy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar